Underhåll

Underhållet av fastigheten sköts enligt en underhållsplan som upprättades 2020.

Här nedan finner ni information kring utförda och planerade underhåll av fastigheterna.

2006
Elstambyte

2007
Fönsterbyte till 3-glasfönster

2008
Rörstambyte

2009
Byte till säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter

2010
Avloppsstambyte
Renovering av källartrapp/gårdstrapp

2011
Värmeslingor i häng- och stuprännor

2012
Underhåll av källarfönster och ytterdörrar mot gård

2013
Garantibesiktning av avlopp
OVK genomförd
Värmereglering och fjärrvärmejustering genomfört, termostatbyte
Systemnycklar utbytta
Systematiskt brandskyddsarbete påbörjat tillsammans med Anticimex

2014
Renovering av fasad
Byte av tak
Målning av trappfönster

2015
Ommålning av trapphus
Ny belysning på vinden
Tätat genomföringar som en del av brandskyddsarbetet

2016
Dragit fram fiber till samtliga lägenheter

2017
Statuskontroll av samtliga lägenheter

2018
Dränering av gård

Underhållspolningen alla lägenheter, och renspolning av huvudledning och allmänna utrymmen.

2019

Byte av entréportar
Radonmätning utförd
OVK-kontroll utförd
Nya cykelställ monterades

2020

Underhåll av entréportar.

Ny underhållsplan upprättades.

Vattenpumpen i pannrummet Carl Hillsgatan 3a/b reparerats. Ställdon till styrventil samt expansionskärlet bytts.

Underhållspolning av alla lägenheter på bottenplan.

2023

Underhållsspolning av samtliga lägenheter i föreningen.

2024

Målning av samtliga trapphus i föreningen.

Planerad fönsterrenovering våren 2024.