Förändringar i lägenhet

Vi har alla i föreningen ett gemensamt ansvar för hela huset. Därför bör du vid önskade större förändringar i eller ombyggnation av lägenhet (såsom flytt av kök, badrum; ändringar av el, vvs; större ingrepp i vägg) följa den här lathunden:

1. Redovisa tydligt de önskade förändringarna för styrelsen. (bifoga ritningar)

2. Invänta skriftligt besked från styrelsen om ett eventuellt genomförande av förändring. (vid större förändringar skall ansökan om ”ej bygglovspliktig åtgärd” lämnas in till stadsbyggnadskontoret)

3. Samtliga förändringar ska utföras fackmässigt.

4. Arbetet dokumenteras skriftligt och med foto.

5. Arbetet bör besiktigas av certifierad besiktningsman.

6. Samtlig dokumentation samt besiktningsprotokoll sparas och delas även till styrelsen.