Medlemsinfo

Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för alla medlemmer i Brf Slottshörnet, och kostnanden ingår i avgiften.

Försäkringen gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenhet.

Villkor: Trygg-Hansas villkor för Boendeförsäkring 2016-01-01 avsnitt A, B, F och G i tillämpliga delar.

Grundsjälvrisken är 1 500 kr.

Extraförråd till uthyrning

Föreningen har extra källar- och vindsförråd till uthyrning för en kostnad om 225 kr/mån.

Föreningen har även mindre förråd i trapphuset på Erikstorpsgatan 5 till uthyrning för en kostnad om 150 kr/mån.

Om förrådet du är intresserad av att hyra är upptaget finns det även möjlighet att ställa sig i kö.

Kontakta styrelsen på slottshornet@gmail.com om du är intresserad av att hyra ett extraförråd.

Mallar och dokument

Brf Slottshörnet info

Andrahandsuthyrning

Ordningsregler

Källsorteringsguide