Medlemsinfo

Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för alla medlemmer i Brf Slottshörnet, och kostnanden ingår i avgiften.

Försäkringen gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenhet.

Villkor: Trygg-Hansas villkor för Boendeförsäkring 2016-01-01 avsnitt A, B, F och G i tillämpliga delar.

Grundsjälvrisken är 1 500 kr.

 

Mallar och dokument

Brf Slottshörnet info

Andrahandsuthyrning

Nyckelkvittens

Ordningsregler

Källsorteringsguide