Kontakt

BRF Adress

Brf Slottshörnet

Carl Hillsgatan 1
21756 Malmö
E-post: slottshornet@gmail.com

 

Ekonomisk Förvaltare

Bredablick Förvaltning

Box 243
201 22 Malmö
Tel 040-600 96 00

Fastighets Förvaltare

Sekant Fastighetsservice

Felanmälan
Tel: 040 611 00 84
Sekant via nätet: www.sekant.se/om-sekant/felanmalan
Sekant har även en app i vilken ni kan göra felanmälan.

Kontakta alltid styrelsen om problemet är av allvarligare eller återkommande
art.

Skadedjursbekämpning

NOMOR
Telefon: 0771 – 122 300
Webb: www.nomor.se/skadeanmalan

Fiber-TV och bredband

Telenor

Kundservice:
Telefon Sverige: 020-222 222
Från utlandet: +46 (0)708 222 222
E-post: service.fastbredbandochtv.privat@telenor.se
Webb: www.telenor.se