Kontakt

BRF Adress

Brf Slottshörnet

Carl Hillsgatan 1
21756 Malmö
E-post: slottshornet@gmail.com

Ekonomisk Förvaltare

Bredablick Förvaltning

Box 243
201 22 Malmö
Tel 040-600 96 00

Fastighetsförvaltare

Hagtorn Fastighetsservice 

Felanmälan av gemensamma utrymmen

Hagtorn via nätet: https://hagtornservice.se/felanmalan/

Telefon: 040 – 618 84 64 för akuta ärenden. kl 07-16.

Jour, efter arbetstid: 040-93 12 70

Kontakta alltid styrelsen om du gör en felanmälan av allvarliga eller återkommande art.

Akut kväll och helgjour

Security Assistance

Telefon: 040-689 24 00

Informera alltid styrelsen om du kontaktar Security Assistance.

Skadedjursbekämpning

Anticimex 

Kontakta alltid styrelsen om du noterar skadedjur. Styrelsen kontaktar i sin tur Anticimex.

Fiber-TV och bredband

Telenor

Kundservice:
Telefon Sverige: 020-222 222
Från utlandet: +46 (0)708 222 222
E-post: service.fastbredbandochtv.privat@telenor.se
Webb: www.telenor.se