Info för mäklare

Mäklare som har uppdrag åt föreningsmedlemmar att sälja objekt i Brf Slottshörnet, samt lägenhetsinnehavare som ska sälja, kan hitta nödvändig information på denna hemsida.

 

Du hittar viktiga dokument som senaste årsredovisning, stadgar och mycket mer mer i under fliken Dokument och nyttig information kring fastigheten i sektionen Fastigheten.

Vär uppmärksam på att alla handlingar ska skickas direkt til föreningens ekonomiska förvaltere på adressen:

 
Bredablick Förvaltning
Brf. Slottshörnet
Box 29
20122 Malmö