Info för mäklare

Mäklare som har uppdrag åt föreningsmedlemmar att sälja objekt i Brf Slottshörnet, samt lägenhetsinnehavare som ska sälja, kan hitta nödvändig information på denna hemsida.

Här får du svar på vanliga frågor

Du hittar viktiga dokument som senaste årsredovisning, stadgar och mycket mer mer i under fliken Dokument och nyttig information kring fastigheten i sektionen Fastigheten.

Vär uppmärksam på att alla handlingar ska skickas direkt til föreningens ekonomiska förvaltere på adressen:

Bredablick Förvaltning
Brf. Slottshörnet
Box 29
20122 Malmö